Νέα

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, ώρα 12:30

Υπό την αιγίδα και την παρουσία

των Α.Β.Υ. Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης

της Σερβίας

οργανώθηκε  για έβδομη συνεχή χρονιά από την

 LIFELINE HELLAS HUMANITARIAN ORGANIZATIONwww.lifelineaid.org

με σκοπό την ενίσχυση του καρδιολογικού τμήματος των νοσοκομείων Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και 

Παίδων Tirsova στην Σερβία

Σελίδα 20 από 20